Projekt

– är en av de största företagen som bygger transport- och energiinfrastruktur i de baltiska länderna. Företaget skapades år 1949 och specialiseras inom byggande av vägar, broar, järnvägar, hamnar, flygplatser, tunnlar, energinätverk, deponier och andra anläggningar.

Kauno tiltai Sverige är ett dotterbolag, som började sin verksamhet i Sverige år 2015.

Kontakter:

Kauno tiltai AB filial i Sverige
Kauno tiltai Sverige AB
Botvid Business Center Tel. +46 72 244 27 24
Fågelviksvägen 9 C8
145 53 Norsborg
Tel. +46 72 244 27 24 (Rolandas Rekašius)
+46 76 001 86 00 (Romas Janulevičius)

 

Rekonstruktion av väg 156 Skene – Skoghem (Sverige)

Start date: 2022-02 End date: 2022-02 Value: 3 milj. euro

Vi byggde en så kallade 2+1-väg genom att har vidgat vägsträckan från två filer till tre. Projektet omfattade också en rondell, en 32 m lång gångbro av metall och totalt 880 m bullerskärmar. Vi lade också 615 m kantstenar av granit, 3,6 km belysnings- och kommunikationsrör, 2 km dränering, 2 km regnvatten- och avloppsledning samt 50 m vattenledning. Vi installerade 65 brunnar av olika sorts, 5 vattenledningsventiler samt 1,3 km barriärer. Vi sprängde, grävde upp och transporterade 11 500 kubikmeter berg, 24 000 kubikmeter jord, 12 000 kubikmeter grus, samt lade cirka 50 000 kubikmeter asfalt av olika tjocklekar.

Rekonstruktion av Roslagsbanan sträckan Tibble – Visinge (Sverige)

Start date: 2013-06 End date: 2015-01 Value: 23 milj. euro

Spårvidd – 890 mm, sträckans längd – 2,522 km. Vid ombyggnaden av järnvägssträckan grävde vi upp 70 000 kubikmeter massor, förstärkte järnvägsbankar, rekonstruerade avloppskanalerna och vattenledningen, monterade kantstenar, belysning, lade asfaltbeläggning, planterade träd och buskar. Vi byggde också sådana järnvägskonstruktioner som en viadukt av trä och metall över järnväg samt en tunnelviadukt under järnväg. Vi monterade en bullerskärm i den gamla viadukten och byggde viadukten ut. Längden på den nybyggda tunnelviadukten – 18 m. Den byggdes i närheten av den utbyggda gamla viadukten. Längden på metallbron och viadukten över järnväg är 147 m totalt. Vid byggandet av dessa anläggningar utförde vi även gjutningsarbete, monterade trappor, lyft och ramper. Längd på träbock – 64 m.

 

VÄG 227, Odinsvägen, Dalarö, Gång- och cykelväg

Start date: 2012-10 End date: 2014-08 Value: xx milj. euro

Omfattning: Rekonstruktion av en gata, total längd – 1,2 km.
Utförda arbeten:Anläggning av gång- och cykelväg på vägsträckan mellan Dalarövägen och Centrala torget. Vi förnyade asfaltbeläggningen, lade väggplattor av betong och monterade kantstenar av granit. Vi lade också gatstenar, utförde anläggningsarbeten för ledningar, installerade belysning samt planterade träd.

E9986 Veddestabron, Projekt Mälarbanan

Start date: End date: Value: 19,67 milj. euro

Projektet omfattade en viadukt över 4-filer av järn- och motorväg E18 vid Veddesta i Stockholm, Järfälla. Projektet omfattade även tillgångar till viadukten och anslutning till Veddesta gatan. Viadukten är 189 m lång och 30 m bredd, den har 4 filer, två trottoarer och en cykelväg. Under genomförande av detta komplicerade projekt grävde vi 4 300 kubikmeter massor, grävde och sprängde 6 400 kubikmeter berg samt förstärkte konstruktionen med 54 832 m kalkcementpålar, 113 metallpålar och 123 betongpålar. Vi hamrade till och med 4 050 kubikmeter spont och monterade två metallbalkar som vägde 750 toner var. I objektet användes 6 200 kubikmeter betong. Vi monterade 470 m räcken med bullerskärmar, 400 m betongbarriär och 1 200 m säkerhetsräcken. Till slut lade vi trelagers asfaltbeläggning (5000 kubikmeter) på motorväg E18 samt 4 850 kubikmeter tätningsmaterial och PGJA asfalt på bron.