Kokybės vadyba

Bendrovė siekdama būti konkurencinga savo verslo rinkoje, siekdama atitikti užsakovo poreikius  bei pateisinti ar net viršyti jo lūkesčius  – didžiulį dėmesį skiria kokybės valdymui.

Pirmą kartą bendrovės kokybės vadybos sistema buvo sertifikuota 2000 m.

Jau daugelį metų sklandus bendrovės valdymas, greitas ir konstruktyvus reagavimas į pokyčius, lankstus vidinių procesų pertvarkymas užtikrina, kad iš užsakovų prisiimami įsipareigojimai bus įvykdyti laiku ir kokybiškai, o pasiūlytas sprendimas – bus geriausias.

Tinkamai vykdyti šiuos tikslus bendrovei padeda vadybos sistemų visuma, apimanti kokybės (ISO 9001), aplinkos apsaugos (ISO 14001), darbuotojų sveikatos ir saugos  (ISO 45001) vadybos sistemas, apibendrintai vadinama Integruota vadybos sistema.

Integruota vadybos sistema planuojama, organizuojama, kontroliuojama, vertinama vadovaujantis tarptautinio standarto ISO 9001 pagrįstais aštuoniais vadybos principais: orientavimasis į klientą, lyderystė (vadovavimas), darbuotojų įtraukimas, procesinis požiūris, sisteminis požiūris į vadybą, nuolatinis gerinimas (tobulinimas), faktais pagrįstų sprendimų priėmimas, abipusiai naudingi ryšiai su tiekėjais. Laikymasis šių principų padeda bendrovei įrodyti savo patikimumą prieš užsakovus, darbuotojus ir visuomenę.

Vadybos standartų reikalavimai skatina bendrovę ne tik rūpintis kokybe, aplinkosauga ir darbuotojų sveikata ir sauga, bet ir nuolat tobulinti savo veiklą, taikyti naujausias pažangias technologijas, plėsti atliekamų darbų sritis, teikti paslaugas ir gaminti statybines medžiagas, atitinkančias griežčiausius  Europos Sąjungos reikalavimus.

Kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų sveikatos ir saugos politika »