Stebėtojų taryba

Stebėtojų tarybos pirmininkas

Stebėtojų tarybos nariai

Andrzej Kozera
Artur Jastrzębski
Piotr Nowosielski
Marek Pajewski
Magdalena Jończyk