ES finansuojamas projektas

Projektas AB „KAUNO TILTAI“ darbuotojų mokymas ir specifinių kompetencijų tobulinima

2018 m. gruodžio 20 d. įmonė AB „Kauno tiltai“ kartu su Europos socialinio fondo agentūra pasirašė sutartį dėl projekto AB „Kauno Tiltai“ darbuotojų mokymas ir specifinių kompetencijų tobulinimas”. Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę Nr. 09.4.3-ESFA-T-846 „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“. Projektui įgyvendinti yra skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos.

Pagrindinis projekto tikslas – tobulinti esamų ir naujų darbuotojų kompetenciją, žinias ir gebėjimus. Projekte numatyti mokymai yra tiesiogiai susiję su darbuotojų atliekamu darbu ir yra skirti darbuotojų specifinių kompetencijų ir įgūdžių tobulinimui. Mokymų programos išskaidytos pagal jų atliekamas funkcijas įmonėje, siekiant didžiausios naudos, pritaikant darbuotojų gebėjimus prie įmonės poreikių.

Projekto įgyvendinimas leis išplėsti kvalifikuotų, žinių ir gebėjimų turinčių darbuotojų, šioje rinkoje dalį. Planuojama, kad mokymai vyks 36 mėn., bus apmokyti 235 įmonės darbuotojai.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. gruodžio 20 d. – 2022 birželio 20 d.

Bendra projekto vertė: 684.475,88 Eur

Dėl kitos, su šiuo projektu susijusios, informacijos galima kreiptis į įmonės AB „Kauno tiltai“ Personalo specialistę  Rūtą Žuklevičiūtę –

tel.: (+370) 37 213376, el.paštas: ruta.zukleviciute@kaunotiltai.lt