Inžinerinių tinklų statyba

Bendrovė inžinerinių tinklų statybos darbus daugiausiai vykdo mažose Lietuvos gyvenvietėse, naujai kuriamuose pramoniniuose parkuose, logistikos centruose - vietovėse, kuriose inžinerinių tinklų sistema nėra įrengta arba nėra pakankamai išplėtota.

Projektai

Nuotekų valyklos statyba, vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Rūdiškėse

Pradžia: 2010 m. rugsėjo mėn. Pabaiga: 2012 m. vasario mėn. Vertė: 1,9 mln. eurų
Išplečiant Rūdiškių miesto vandentiekio ir nuotekų tinklus buvo įrengta 0,953 km – magistralinių ir 0,197 km įvadinių (atšakos įvadams) buitinių nuotekų tinklų. Pastatyta nauja buitinių nuotekų siurblinė (NS-4 (Q=7.2 l/s, H=8.8m, N=4.2kW), nauja buitinių nuotekų valykla (Q=540m3/d, GE=3217), įrengta 0,274 km įvadinių vandentiekių tinklų ir 0,08 km įvadinių nuotekų tinklų.

Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Prienuose ir Jiezne

Pradžia: 2010 m. kovo mėn. Pabaiga: 2011 m. Vertė: 0,7 mln. eurų
Vykdant šį projektą buvo įrengta 4,371 km vandentiekio ir 3,417 km nuotekų tinklų. Pastatytos nuotekų siurblinės Revuonos gatvėje Prienuose (įskaitant ir 0,133 km DN80 slėginę liniją) ir Ignacavos vienkiemyje (įskaitant ir 0,325 km DN80 slėginę liniją).

Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų plėtra Žiežmariuose

Pradžia: 2009 m. rugsėjo mėn. Pabaiga: 2010 m. rugsėjo mėn. Vertė: 0,4 mln. eurų
Įrengta 3,103 km kvartalinių buities nuotakyno tinklų bei 473 atšakos gyvenamųjų namų buities nuotekų tinklų prijungimui į bendrą miesto tinklą. Įrengta 3,295 km kvartalinių vandentiekio tinklų ir 486 m įvadinių atšakų. Pastatytos trys vietinės nuotekų siurblinės ir apie 95 m slėginio nuotakyno tinklų.
Visi projektai »