Geležinkelių statyba

Bendrovė tiesia ir rekonstruoja geležinkelius, stato peronus ir pervažas, montuoja iešmus. Kuria visą su geležinkeliais susijusią infrastruktūrą.

Projektai

Geležinkelio „Roslagsbanans Utbyggnad, Kårstagrenen“ tarpstočio „Tibble – Visinge“ rekonstrukcija (Švedija)

Pradžia: 2016 m. Pabaiga: 2017 m. lapkričio mėn. Vertė: 23 mln. eurų
Objekto vėžės plotis – 890 mm, ruožo ilgis – 2,522 km. Atliekant geležinkelio ruožo rekonstrukcijos darbus numatyta iškasti apie 70 000 kub. m grunto, sustiprinti sankasą, rekonstruoti lietaus nuotakynes, vandentiekį, sumontuoti bordiūrus, apšvietimą, pakloti asfalto dangas, apsodinti medžiais ir krūmais. Taip pat suplanuotos statinių - metalinės ir medinės estakados virš geležinkelio ir tunelinio viaduko po geležinkeliu - statybos. Numatyta praplatinti esamą tunelinį viaduką dėl triukšmo užtvaros įrengimo. Tunelinio viaduko ilgis – 18 m, jis numatytas statyti naujai šalia esamo, o pastarasis platinamas. Atliekant metalinio tilto ir estakados virš bėgių statybą, kurių bendras ilgis sieks 147 m, atlikti betonavimo darbai, įrengti laiptai, liftas, rampos. Medinės estakados ilgis - 64 m.

„Rail Baltica“ geležinkelio linijos statyba ruože Šeštokai – Marijampolė

Pradžia: 2013 m. birželio mėn. Pabaiga: 2015 m. liepos mėn. Vertė: 109,5 mln. eurų
Įgyvendinant tarptautinės reikšmės geležinkelio linijos „Rail Baltica“ statybą, bendrovė „Kauno tiltai" geležinkelio ruože Šeštokai – Marijampolė ir šiame ruože esančiose geležinkelio stotyse nutiesė dvi skirtingo pločio geležinkelio vėžes: 34,5 km ilgio 1435 mm pločio europinį standartą atitinkančią vėžę ir rekonstravo 35,9 km ilgio 1520 mm pločio rusišką standartą atitinkančią geležinkelio vėžę. »

Antrųjų kelių statyba geležinkelio kelyje Šiauliai- Klaipėda

Pradžia: 2012 m. spalio mėn. Pabaiga: 2014 m. rugpjūčio mėn. Vertė: 78,9 mln. eurų
Vakarų Lietuvoje geležinkelio ruože Šiauliai- Klaipėda bendrovė tiesė antruosius kelius. Iš viso buvo nutiesta 22,1 km geležinkelio, įrengiant naujų kelių sankasą iškasta 0,5 mln. kub. m. grunto, sumontuota 11 vandens pralaidų. Rekonstruojant elektros ryšių ir signalizacijos tinklus buvo paklota 140 km kabelių, įrengtas iešmų šildymas, pastatytos garsą slopinančios sienutės.
Visi projektai »