Gaminių kokybė

Bendrovė teikia ne tik paslaugas atitinkančias griežčiausius standartų reikalavimus, bet ir gamina medžiagas, kurių aukšta kokybė pripažįstama visoje Europos Sąjungoje.

Baltromiškės karjere gaminamos mineralinės medžiagos sertifikuotos pagal LST EN 13043 ir LST EN 13285 standartų reikalavimus ir naudojamos asfalto mišinių gamybai bei kelių tiesimui.

Palemono, Pagrybio, Vievio asfalto mišinių gamyklose gaminami asfalto mišiniai, sertifikuoti pagal LST EN 13108-21 standarto reikalavimus. Bendrovė pirmoji Lietuvoje, 2008 m. sertifikavo Palemono ir Pagrybio asfalto mišinių gamyklose gaminamus asfalto mišinius.

2011 m. sėkmingai užbaigtas paviršiaus apdaro darbų sertifikavimo procesas, pagal standartą LST EN 12271. Šiam tikslui 2010 m. bendrovė buvo įrengusi bandomuosius paviršiaus apdaro ruožus, kurie puikiai atlaikė metus trukusį eksploatacinį išbandymą ir suteikė teisę bendrovei sertifikuoti paviršiaus apdaro įrengimo veiklą.

2012 m. bendrovės Palemono asfalto mišinio gamykloje gaminamas minkštasis asfaltas sertifikuotas pagal LST EN 13108-3 standarto reikalavimus.