Darbuotojų sveikata ir sauga

Bendrovėje „Kauno tiltai“ darbuotojų  sveikata ir sauga yra vienas pagrindinių prioritetų. Nuo 2007 m. bendrovėje yra įdiegtas darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos standartas ISO 45001:2018 (anksčiau – OHSAS 18001), kurio reikalavimus ir numatytus tikslus įgyvendinti padeda bendrovėje sukurta Integruota vadybos sistema.

Darbuotojų sveikatos ir saugos priežiūra yra nuolat tobulinama. Kvalifikuoti ir patyrę specialistai analizuoja aplinką, tiria ir vertina galimą riziką darbo vietoje. Kiekvienam darbuotojui stengiamasi sudaryti saugias ir sveikas darbo sąlygas, jie apmokomi dirbti su specialiąja statybų technika bei saugiai atlikti pavojingus darbus. Kasmet yra tikrinama darbuotojų sveikata. Reguliariai, darbų sezono pradžioje ir vėliau, esant poreikiui, darbuotojai yra aprūpinami asmeninėms ir kolektyvinėms apsaugos priemonėms.

Siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų ir incidentų, bendrovės vidaus audito ir kokybės kontrolės skyriaus darbuotojai nuolat vykdo vidaus auditą. Per metus bendrovėje atliekama daugiau nei 100 vidaus patikrinimų. Be to, kas devynis mėnesius bendrovę audituoja ir išorinė atestuota įmonė UAB „Bureau Veritas Lit“.

Stengiamasi, kad ne tik darbų saugos specialistai, bet ir visi bendrovės darbuotojai patys rūpintųsi savo sveikata ir saugumu darbo vietoje. Kiekvienas darbuotojas geriausiai išmano savo darbą, todėl, tobulinant darbuotojų saugos ir sveikatos tikslų įgyvendinimo priemones yra atsižvelgiama į dirbančiųjų lūkesčius ir jų pasiūlymus.

Nuosekliai rengiamas ir vykdomas darbuotojų sveikatos ir saugos sąlygų gerinimas ne tik saugo darbuotojus nuo nelaimingų atsitikimų, incidentų ir profesinių ligų, bet ir gerina bendrovės ekonominius rodiklius.