Bendrovė startuoja įgyvendinant projektą „330 kV oro linijos Darbėnai – Bitėnai statybos darbai“

2022-07-20 AB „Kauno tiltai“ drauge su UAB „LITENERGOSERVIS“ atliks projekto „330 kV oro linijos Darbėnai - Bitėnai statybos darbai“ darbus. Tai vienas iš strateginės svarbos sinchronizacijos programos projektų, kuriuo siekiama Lietuvos energetinės nepriklausomybės bei visiško integralumo vieningoje Europos elektros rinkoje.
Statytojas: LITGRID, AB
Statybos darbų pradžia: 2022 m. III ketv.
Statybos darbų pabaiga: 2025 m. I ketv.
Projekte numatytas atramų (294 vnt.), laidų, linijinės armatūros keitimas. Oro linijos rekonstrukcijos darbai bus vykdomi esamos oro linijos apsaugos zonoje. Didžioji dalis projekte esančių naujų atramų numatoma statyti esamų atramų vietose. Dalis naujų atramų vietų bus perstumiamos į, iš anksto su  žemės sklypų savininkais suderintas, naujas pastatymo vietas. Visos naujų atramų vietos numatytos neišeinant iš oro linijos apsaugos zonos. Baigus darbus, Rangovas, statybai skirtą plotą sutvarkys bei esant būtinybei atstatytas į pradinę būklę.
 
«