Sėkmingai įgyvendintas strateginės svarbos energetikos projektas

2021-12-28 2021 m. pabaigoje baigtas projekto „Šiaurės rytų Lietuvos elektros perdavimo tinklo optimizavimas ir paruošimas sinchroniniam darbui su kontinentinės Europos energetikos sistema“ įgyvendinimas.
Beveik 30 mln. eurų (su PVM) vertės sutartyje buvo numatyti ir sėkmingai įgyvendinta Ignalinos AE 330/110/10 kV ir Utenos 330/110/10 kV transformatorių pastočių skirstyklų rekonstrukcija ir Lietuvos elektrinės transformatorių pastotės 330 kV skirstyklos rekonstrukcija, perkeliant valdomą šuntinį reaktorių (vienintelį tokį įrenginį Lietuvoje) iš Ignalinos AE 330/110/10 kV TP į Lietuvos elektrinę, kur jis daug efektyviau užtikrins elektros perdavimo kokybę.
Darbai truko trejus su puse metų.
Užsakovas – Litgrid AB
Galerija: Litgrid AB nuotraukos
«