Geležinkelio „Roslagsbanans Utbyggnad, Kårstagrenen“ tarpstočio „Tibble – Visinge“ rekonstrukcija (Švedija)

Pradžia: 2016 m. Pabaiga: 2017 m. lapkričio mėn. Vertė: 23 mln. eurų
Objekto vėžės plotis – 890 mm, ruožo ilgis – 2,522 km. Atliekant geležinkelio ruožo rekonstrukcijos darbus numatyta iškasti apie 70 000 kub. m grunto, sustiprinti sankasą, rekonstruoti lietaus nuotakynes, vandentiekį, sumontuoti bordiūrus, apšvietimą, pakloti asfalto dangas, apsodinti medžiais ir krūmais. Taip pat suplanuotos statinių - metalinės ir medinės estakados virš geležinkelio ir tunelinio viaduko po geležinkeliu - statybos. Numatyta praplatinti esamą tunelinį viaduką dėl triukšmo užtvaros įrengimo. Tunelinio viaduko ilgis – 18 m, jis numatytas statyti naujai šalia esamo, o pastarasis platinamas. Atliekant metalinio tilto ir estakados virš bėgių statybą, kurių bendras ilgis sieks 147 m, atlikti betonavimo darbai, įrengti laiptai, liftas, rampos. Medinės estakados ilgis - 64 m.