Aplinkos monitoringas

AB „Kauno tiltai“ vykdo aplinkos monitoringo programą, kurios tikslas stebėti, vertinti, prognozuoti ūkinės veiklos daromą poveikį gamtinei aplinkai ir užtikrinti jos sukeliamos taršos ar kito neigiamo poveikio mažinimą. Bendrovės Kauno, Pagrybio ir Vievio bazėse atliekami nenuolatiniai teršalų, išmetamų ir išleidžiamų iš stacionariųjų taršos šaltinių į aplinką, kiekio ir išleidžiamų paviršinių nuotekų parametrų tyrimai, matavimai ir skaičiavimai.

Monitoringo duomenys pateikiami čia → Kaunas 2020 m. ataskaita 2021 m_I ketv. 2021 m. II_ketv. 2021 m._III ketv. 2021 m._IV ketv.
Monitoringo ataskaita_2021 m. 2022 m. ataskaita_I ketv.
Monitoringo duomenys pateikiami čia → Pagrybis 2020 m. ataskaita 2021 m._I ketv. 2021 m._II ketv. 2021 m._III ketv. 2021 m._IV ketv.
Monitoringo ataskaita_2021 m. 2022 m. ataskaita_I ketv.
Monitoringo duomenys pateikiami čia → Vievis 2020 m. ataskaita 2021 m._I ketv. 2021 m._II ketv. 2021 m._III ketv.  2021 m._IV ketv.
Monitoringo ataskaita_2021 m.  2022 m._I ketv.